Αρχείο | Χριστιανικά Ορθόδοξα – Πνευματικά RSS feed for this section

«ΓΕΝΕΑ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙΣ,ΠΟΥ ΕΠΡΟΔΩΚΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ»(Ματθ.ΙΒ’39).

20 Αυγ.

(Του Γεωργίου Φλώρου)

«Απόγονοι φαρμακερών οχιών, πώς μπορείτε σεις να λέγετε καλούς και αγαθούς λόγους, αφού είσθε πονηροί και εξ’ ολοκλήρου διεφθαρμένοι;»(Ματθ.ΙΒ΄34)

«Υποκριταί,που κατορθώνετε να παρουσιάζεσθε τηρηταί του νόμου,ενώ πράγματι τον παραβαίνετε. Καλά επροφήτευσε δια σας ο Ησαΐας,όταν έλεγεν.Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη του μόνο.Η καρδιά τους όμως απέχει μακράν από εμέ»(Ματθ.ΙΕ΄7-8).

ΟΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

Συμμετέχουν ενεργά, εδώ και χρόνια,υπογράφοντας σε συνελεύσεις,που διεξάγει κατά καιρούς σε διάφορες χώρες το (Π.Σ.Ε.) (Αντίχριστος μασoνικός οργανισμός) αποσκοπώντας στην ένωση με όλες τις αιρέσεις και ο πάπας πάντα ως παρατηρητής κατέχων την «αλήθεια»! Συνέχεια

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ; ΜΩΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

19 Αυγ.

 

Η κρίση είναι αποτέλεσμα της τραγικής μας απόφασης να λατρεύει ο καθένας τον εαυτό του.
Είναι που χάθηκαν οι μάνες σα να φύσηξε ένας αέρας κακός και τις μάζεψε και τις πήρε μαζί του και άφησε πίσω, μόνο γυναίκες που γυρίζουνε γύρω από τον εαυτό τους. Γυναίκες που δεν τις χωράνε τα σπίτια τους.
Πως κατάντησες έτσι, εσύ το πρότυπο της χριστιανής μητέρας και η δόξα και η τιμή του Ορθόδοξου Έλληνα συζύγου! Συνέχεια

π. Αυγουστίνου Καντιώτου: ΕΞΩ ΟΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ! Ο Χριστιανισμος βαλεται εκ των εσω. Ο σατα­νας εχει τοποθετησει τα οργανα του μεσα στο ι. θυσιαστηριο, βδελυγματα ερημωσεως. Ω σεις επισκοποι, ειστε φονιαδες, σφαζετε ψυχες «υπερ ων Χριστος απεθανε» (῾Ρωμ. 14,15· πρβλ. Α΄ Κορ. 8,11)

17 Αυγ.

Φραγγέλ. Κυριου

Γαλη (=γατα) – νυμφη

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ὁ Χριστιανισμός, ἀγαπητοί μου, ὅταν σταμά­τησαν οἱ διωγμοί, κηρύχθηκε ἐ­πίσημη θρη­σκεία τοῦ κράτους τὸ ἔτος 313 μ.Χ. καὶ σιγὰ – σι­γὰ ἡ πίστις πῆρε νὰ προοδεύῃ. Χτίζονται να­οί, βαπτίζονται καὶ ἀξιωματοῦ­χοι…. Ἀλλὰ ἡ ἐξωτερικὴ αὐ­τὴ ἄνεσι καὶ ἡ λαμπρότητα ἔγιναν πειρασμοὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἄν­θρω­ποι ποὺ τὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν ἔμειναν μακριά, τώρα, ὄχι ἀ­πὸ ἁγνὴ πίστι ἀλλ᾽ ἀπὸ ταπει­νὴ συμφεροντολογία, εἶπαν· Θὰ γίνουμε Χριστι­ανοί, ἀ­κόμα καὶ κληρικοί, γιὰ νὰ ζήσουμε.
Ἀλλ᾽ αὐτοὶ δὲν εἶχαν καμμιά σχέσι μὲ τὸν Θεῖο ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησί­ας. Ἦ­ταν λύκοι μὲ ἔνδυμα προβάτου, ἔκαναν μεγάλη ζημιά. Οἱ εὐ­σεβεῖς σκαν­δαλίζονταν, οἱ ἄπιστοι χαί­ρον­ταν. Τὴν σκανδαλώ­­δη ζωή τους συ­ζητοῦσαν καὶ διακωμῳδοῦσαν στὰ θέατρα. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐ­βάλλετο ἐκ τῶν ἔ­σω. Ὁ σατα­νᾶς εἶχε τοποθετήσει ὄργανά του μέ­σα στὸ ἱ. θυσιαστήριο, βδελύγματα ἐρημώσεως.

* * *

Ἀ­κούστηκαν διαμαρτυρίες· Ἔξω οἱ λυκο­ποι­μένες! Συνέχεια

π. Θεόδωρος Ζήσης, Δεν θα προκαλέσουμε σχίσμα

16 Αυγ.

λήψη.jpg

Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις
Μερικά πρόσωπα τά ὁποῖα διαπνέονται ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη πρός ὅσους ἐν τῷ κόσμῳ κληρικούς ἔχουμε παύσει τήν μνημόνευση τῶν οἰκείων ἐπισκόπων, ἀλλά καί ἀπό τόν γενικότερο σεβασμό πρός τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅσα πρόσωπα δέν γνώρισαν καλά τόν γράφοντα καί δέν τόν ἔχουν ζήσει, ὥστε νά ἑρμηνεύουν σωστά τήν τελευταία ἐνέργειά του τῆς διακοπῆς τοῦ λειτουργικοῦ μνημοσύνου τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀνησυχοῦν ἀπό σκοπίμως διαδιδόμενες φῆμες ἤ καί ἀπό ἰδικές των ἐσφαλμένες ἐκτιμήσεις, ὅτι ὁ π. Θεόδωρος θά κάνει σχίσμα. Συνδυάζουν μάλιστα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καί τά ὅσα λέγουν ἤ πράττουν ἄλλα πρόσωπα μέ τά ὁποῖα συνεργάσθηκε ἤ συνεργάζεται ὁ π. Θεόδωρος, χωρίς ὅμως πράγματι νά συμφωνεῖ ἤ νά συμπράττει σέ ὅλα μαζί τους, καί ἐξ αὐτοῦ βγάζουν λάθος συμπεράσματα.

Συνέχεια

Ο βεβαιόπιστος (Από την Επιτροπή Αγώνα Ι.Μ Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου)

16 Αυγ.

Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017.jpg
(Σχόλιο Από «Θαρσώμεν»): Ένα πολύ ωραίο άρθρο σχετικά με την ομοψυχία και ομοπιστία που αυθορμήτως έχουν και νιώθουν οι Χριστιανοί που είναι Εντός της Εκκλησίας, δηλαδή της Αληθείας. Από την Επιτροπή Αγώνα της Αποτειχισμένης Από την Αίρεση Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου )
Η παρηγορητική παρουσία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, μέσα από τις επιστολές του, αλλά και του π. Θεοδώρου Ζήση μέσα από τις ομιλίες του, στον αγώνα ομολογίας απέναντι στην αίρεση του Οικουμενισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ

«Και κατά τις πέντε, όταν εξήλθε, βρήκε άλλους να έχουν σταθεί και τους λέει: “Γιατί έχετε σταθεί εδώ όλη την ημέρα αργοί”;  Του λένε: “Γιατί κανείς δεν μας μίσθωσε”. Τους λέει: “Πηγαίνετε κι εσείς στον αμπελώνα”» (Ματθ. 20, 6-7). Συνέχεια

Θεοτόκε Παρθένε, Γλυκιά Μητέρα Της Ζωής, Πρέσβευε Υπέρ Ημών

15 Αυγ.

Αποτέλεσμα εικόνας για κοιμησις της Θεοτοκου

 

Κοίμησις της Θεοτόκου (15/08/2017)

Οὐ θαῦμα θνῄσκειν κοσμοσώτειραν Κόρην,
Τοῦ κοσμοπλάστου σαρκικῶς τεθνηκότος.
Ζῇ ἀεὶ Θεομήτωρ, κἂν δεκάτῃ θάνε πέμπτῃ. Συνέχεια

Εκκωφαντικό Δείγμα Πνεύματος Υποκρισίας της Ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου (Σταγόνα στον Ωκεανό της Νεοελληνικής Υποκρισίας, Μέρος 11ο)

4 Αυγ.

st.yp. 11

 

( Για να διαβάσετε όλα τα Μέρη ανατρέξατε στο τέλος του άρθρου )

…Ή καλύτερα σταγόνα στον Βούρκο της Υποκρισίας , γιατί η δυσωδία και το βρώμικο παιχνίδι των Ελίτ είναι χαρακτηριστικά περισσότερο Βούρκου παρά Ωκεανού. Και για να συνθέσουμε όλες τις «σταγόνες» χρειαζόμαστε μήνες επι μηνών και τόνους συζητήσεων, αναλύσεων και κειμένων. Συνέχεια

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ. ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ. ΜΕ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.

1 Αυγ.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.» (Β Κορ. 6,14 -16)

Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ Στην Παναίρεση Του Οικουμενισμού, Και Στην Ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου. Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ Στην Ευλογημένη Αποτείχιση Από την Αίρεση που οι Ιεροί Κανόνες μας Επιβάλλουν να κάνουμε όταν αυτή κυρήττεται «Γυμνή τη Κεφαλή» όπως συμβαίνει με την κατοχύρωση του Οικουμενισμού πλέον «Συνοδικά¨από την Ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου.Τα Επιχειρήματα μας για τα παραπάνω είναι Προφανή και Ακαταμάχητα ενώ είναι πολύ σημαντικό να διαβαστούν από τον αναγνώστη και οι Σημειώσεις / Παραπομπές που συνοδεύουν το κείμενο: Συνέχεια

Κάνουν την Ελλάδα Ειδωλολατρική Χώρα και Το Παραδέχονται Κάτω Από τη Μύτη και την Ανοχή του Νεοέλληνα.(Σταγόνα στον Ωκεανό της Νεοελληνικής Υποκρισίας, Μέρος 10ο)

28 Ιολ.

st.yp.10

 

( Για να διαβάσετε όλα τα Μέρη ανατρέξατε στο τέλος του άρθρου )

…Ή καλύτερα σταγόνα στον Βούρκο της Υποκρισίας , γιατί η δυσωδία και το βρώμικο παιχνίδι των Ελίτ είναι χαρακτηριστικά περισσότερο Βούρκου παρά Ωκεανού. Και για να συνθέσουμε όλες τις «σταγόνες» χρειαζόμαστε μήνες επι μηνών και τόνους συζητήσεων, αναλύσεων και κειμένων. Συνέχεια

Ακατήχητο στην Πραγματική Χριστιανική Ορθόδοξη Διδασκαλία αφήνουν Πολλοί Ιερείς και Αρχιερείς Τον Επαναπαυμένο Λαό. Διαστρέφουν και Αποδομούν Εν Γνώσει ή Εν Αγνοία τους Την Ορθοδοξία.

26 Ιολ.
kerkyra-620x308.jpg

(Σχόλιο «Θαρσώμεν» : Ο Εχθρός Είναι Εντός Των Τειχών και Αυτοί Όσο Δεν Μετανοούν, όσο Συντάσσονται Μαζί του και Δεν Βλέπουν την Αλήθεια, Είναι Επιζήμιοι στους Εαυτούς τους και στο Ποίμνιο . Ένα Από τα Καλύτερα άρθρα που έχουμε διαβάσει ακολουθεί παρακάτω επί τους Θέματος)

Άρθρο: Προτιμότερη η άγνοια, παρά η στρεβλή και προβληματική διδαχή και «διαφώτιση»

Οι ποιμένες, απάντων των βαθμών της ιερωσύνης, πλην επαινετέων, φυσικά, εξαιρέσεων «διακρίνονται», στην πλειονότητά τους, για τη βοώσα και κράζουσα αφωνία και απραξία τους επί κρισίμων και υψίστων για την Ορθοδοξία και ζωτικών για το Έθνος και την κοινωνία θεμάτων και ζητημάτων. Συνέχεια

Κάλεσμα Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου

24 Ιολ.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (3).jpg

(πηγή)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Συνέχεια

“ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΩΥΣΗ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ”

23 Ιολ.

 

Σύμφωνα με τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο η μετάνοια είναι η υψηλότερη αρετή όλων των αρετών και δεν δύναται να τελειώσει παρά μόνο την ώρα της εξόδου μας απ΄αυτήν τη ζωή.

Η μετάνοια αποκατέστησε τον Προφήτη Δαυίδ, τον Απόστολο Πέτρο, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίοπα και τόσους επώνυμους και ανώνυμους Αγίους της Εκκλησίας μας.

Και ο Χριστός και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν κήρυκες της μετανοίας και της προσευχής. Συνέχεια

Ο ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ !

22 Ιολ.
γ. σαββας

Παρακολουθεῖτε τὴν 1η ἐκπομπὴ τοῦ διαδικτυακοῦ τηλεοπτικοῦ μας σταθμοῦ Οδύσσεια tv στὶς νέες μας ἐπαγγελματικὲς ἐγκαταστάσεις, xθές 21/7/2017 μὲ προσκεκλημένο τὸν ἀγωνιστὴ γέροντα Σάββα Λαυριώτη, σὲ μία ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξη γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ ἄλλα συναφῆ θέματα.

Συνέχεια

Σεισμοί, Λιμοί, Καταποντισμοί Στην Ορθόδοξη Ελλάδα…Κάλεσμα Για Μετάνοια (σχεδόν) ΠΟΥΘΕΝΑ… Αμαρτία και Αυτοαποθέωση Επιλέγει ο «Χριστιανός» Νεοέλληνας… (Σταγόνα στον Ωκεανό της Νεοελληνικής Υποκρισίας, Μέρος 9ο)

21 Ιολ.

st.n.yp 9

( Για να διαβάσετε όλα τα Μέρη ανατρέξατε στο τέλος του άρθρου )

…Ή καλύτερα σταγόνα στον Βούρκο της Υποκρισίας , γιατί η δυσωδία και το βρώμικο παιχνίδι των Ελίτ είναι χαρακτηριστικά περισσότερο Βούρκου παρά Ωκεανού. Και για να συνθέσουμε όλες τις «σταγόνες» χρειαζόμαστε μήνες επι μηνών και τόνους συζητήσεων, αναλύσεων και κειμένων. Συνέχεια

«Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ,ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.»

21 Ιολ.

g. filotheos zervakos

Ο ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

(Του Γεωργίου Φλώρου)

Αυτοί είναι οι ΙΕΡΑΡΧΕΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!

Αυτοί …που η ψυχή τους έγινε ένα με τον ΧΡΙΣΤΟ!

Αυτοί …που είναι ΑΠΛΟΙ,ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ,ΑΚΡΙΒΕΙΣ,ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ και ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΙ γιατί έτσι μόνο διατυπώνεται η Α Λ Η Θ Ε Ι Α!! Σε αυτούς πρέπει η δεσποτική ράβδος, σε αυτούς που μπορούν να διαφυλάξουν και να μεταδώσουν την ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ στο ποίμνιο! Συνέχεια

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι.Μ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ Προς την Ιεράν Κοινότητα και τους Ηγουμένους των 19 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ δια την ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ.

7 Ιολ.

Διαβάστε Παρακάτω τις Αποστομωτικές Απαντήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και των Αγιορειτών Πατέρων προς το πρόσφατο κείμενο των 19 Μονών του Αγίου Όρους που Αφήνει ανέγγιχτη την ΨευτοΣύνοδο του Κολυμπαρίου και Τον Ουκουμενισμό επί της Ουσίας να αλωνίζει, επιβεβαιώνοντας ότι το Επίσημο Άγιο Όρος έχει αλωθεί χάνοντας πολλά από Την Πατερικό Ομολογιακό Χαρακτήρα που είχε συνηθίσεις πάντες τους Ορθοδόξους σε όλη την Ιστορία:

Συνέχεια

«ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙΣ…» (Ματθ.ΚΔ’4)

6 Ιολ.

(Του Γεώργιου Φλώρου)

«ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ,ΟΙ ΔΙΫΛΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΟΠΑ,ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΗΛΟΝ ΚΑΤΑΠΙΝΟΝΤΕΣ,(…)ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΥΨΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ».(Ματθ.ΚΓ’24)

Ο ΙΕ’ ΑΒ’ κανών από την οπτική ενός αμαρτωλού.

Τι είναι ο οικουμενισμός (με απλά λόγια και ιστορικά παραδείγματα). Συνέχεια

Το Απαραίτητο Στοιχείο Για Μια Φωτισμένη και Ευλογημένη Κοινωνία.Γιατί Οδηγούνται Άνθρωποι και Κοινωνίες Σε Παρακμή ;

4 Ιολ.

Σχετική εικόνα

Ποιο θα ήταν άραγε ένα από τα πρωταρχικά και βασικά Στοιχεία ανθρώπων και κοινωνίας που θέλουν να βαδίζουν στο δρόμο του Φωτός και της Αλήθειας; Ανθρώπων και κοινωνίας πραγματικά Ασυμβίβαστων με το Μέτριο, αναζητούντων εξ ιδίας προαιρέσεως το Τέλειο και δικαιωματικά Ελκυόντων την Του Θεού Ευλογία; Συνέχεια

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ – ΦΟΒΕΡΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

29 Ιον.

Είναι αναγκαίο σε μια εποχή σύγχυσης και ισοπέδωσης όλων των ηθικών και πνευματικών αξιών της ζωής μας να αντιπαραθέσουμε την ωφέλεια της προφητείας επί των ημερών μας όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσα από την Γραφή  και από τους Αγίους μας που μίλησαν για τα επερχόμενα να συμβούν στην πατρίδα και σε όλο τον κόσμο.

Συνέχεια

Παρακολουθήστε Και Διαβάστε Τα Πορίσματα Από Την Ημερίδα Κατά του Πλαστικού Χρήματος και της Αχρήματης Κοινωνίας Της Ι.Μ Πειραιώς (24/6/2017, Στάδιο Ειρήνης Και Φιλίας, Πειραιάς)

24 Ιον.

 

(πηγή) , (πηγή)

Παρακολουθήστε στο Παρακάτω Βίντεο τα Ξεκάθαρα και Πολυπλεύρως Τεκμηριωμένα  ΟΧΙ στην Αχρήματη Κοινωνία, ΟΧΙ στην Επιβολή Πλαστικού Χρήματος και ΟΧΙ στην Μία Ενωμένη Κάρτα του Πολίτη που ειπώθηκαν από τους Άξιους Ομιλητές στην Ημερίδα η οποία διεξήχθη από την Εστία Πατερικών Μελετών , την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και Υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς:

Συνέχεια

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ (ΑΙΓΙΟ 11/6/2017)

17 Ιον.
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Φωτογραφία του Παληάς Σχολής.

Συνέχεια

ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΖΗΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΡΠΟΣ) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;

17 Ιον.

eik

(Του Γεώργιου Φλώρου)

ΕΑΝ ΝΑΙ,ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ;

ΕΑΝ ΟΧΙ,ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ;

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ,ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ,ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ και ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ! Συνέχεια

350.000 Εκτρώσεις Το Χρόνο. Συνένοχοι στο Κακό οι Περισσότεροι Νεοέλληνες, Διά της Αμετανοησίας, της Δολοφονίας, της Πορνείας, της Σιωπής και της Ανοχής. (Σταγόνα στον Ωκεανό της Νεοελληνικής Υποκρισίας, Μέρος 6ο)

14 Ιον.

 

meros 6o

(  Για να διαβάσετε όλα τα Μέρη ανατρέξατε στο τέλος του άρθρου )

…Ή καλύτερα σταγόνα στον Βούρκο της Υποκρισίας , γιατί η δυσωδία και το βρώμικο παιχνίδι των Ελίτ είναι χαρακτηριστικά περισσότερο Βούρκου παρά Ωκεανού. Και για να συνθέσουμε όλες τις «σταγόνες» χρειαζόμαστε μήνες επι μηνών και τόνους συζητήσεων, αναλύσεων και κειμένων. Συνέχεια

«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» – Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ – «Ει τις έχει ους ακουσάτο!»(Αποκ.ΙΓ’9)

6 Ιον.

eik

(Του Γεώργιου Φλώρου)

Εκ των τελευταίων, μεγάλης αξίας λόγων του γλυκύτατου Ιησού μας, (λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα Του,στον Πατέρα Του) ήταν και να βεβαιώσει ότι το σωτηρειώδες έργο που Του ανέθεσε, εκπληρώθηκε στο ακέραιο.

Τακτοποιήθηκε! «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ»!

«Όλα ετελέσθησαν», κατά το σχέδιο της θείας οικονομίας, από τον Μονογενή αγαπημένον Του Υιόν ,θυσιάζοντας τη ζωή Του για τη δική μας σωτηρία! Συνέχεια

Προσεύχου Αδελφέ μου!

4 Ιον.

Αν είσαι μόνος αδελφέ, άρπαξε την ευκαιρία. Ανάπεμπε ύμνους στον Τρισάγιο Θεό μας.
Δόξαζέ Τον πολλές φορές στην διάρκεια της ημέρας, διότι κάποιοι άλλοι Τον υβρίζουν και Τον βλασφημούν (καθημερινώς).

Ύμνει την Παναγία μας, λέγε τους Χαιρετισμούς της. Είναι έργο αγγελικό. Τώρα δεν έχεις πλέον άλλες μέριμνες και φροντίδες οικογενειακές. Ίσως είσαι και συνταξιούχος. Εκμεταλλεύσου την περίστασι. Αγίαζε τον χρόνο σου.

Είσελθε εις το «ταμείον» σου [σε ένα ήσυχο σημείο η «στην καρδιά σου»] και προσεύχου, αδελφέ μου, μην αμελείς αυτό το καθήκον. Έχομε ευθύνη για την κατάστασι που επικρατεί γύρω μας. Συνέχεια